Page 76 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

75
gelişmişlik düzeyini orta düzey görüyorken bölge halkı bu düzeyi kötü düzey olarak
nitelendirmiştir. İş/kongre gelişmişliği düzeyinde ise işletmeler bu gelişmişliği kötü, halk
ise çok kötü olarak değerlendirmiştir.
İşletme
Hane Halkı
Konaklama imkânlarının çeşitliliği
Orta
Orta
Konaklama imkânlarının kalitesi
Orta
Orta
Yeme/içme imkânları
İyi
İyi
Ulaşım imkânları
Kötü
Kötü
Park,
bahçe
gibi
yeşil
alanların/rekreasyon
alanlarının/sosyal tesislerin durumu
Orta
Orta
Kültür turizminin gelişmişliği
Orta
Orta
Tarih turizminin gelişmişliği
Orta
Orta
Göl turizminin gelişmişliği
Kötü
Kötü
İnanç turizminin gelişmişliği
Orta
Orta
Doğa turizminin gelişmişliği
Orta
Kötü
Sağlık turizminin gelişmişliği
Kötü
Kötü
İş/Kongre turizminin gelişmişliği
Kötü
Çok Kötü
11
YALVAÇ TURİZM SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ
11.1
Giriş
Yalvaç’ta turizm sektörü SWOT analizi yöntemi ile incelenmiş, sektöre yönelik mevcut
durum ve potansiyeller ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlçedeki paydaşlar ile
görüşülerek bilgi ve tecrübelerine başvurulmuştur. SWOT analiz toplantısı 14.04.2015
tarihinde saat 14.00’da 21 kişinin katılımı ile düzenlenmiştir. Toplantıya kamu
kurumlarından, özel sektörden temsilciler katılım sağlamıştır. Toplantıda bölge
turizminin güçlü ve zayıf yanlarını, içte ve dışta sahip olduğu fırsatları ve tehditleri
belirlemeye yönelik görüşler alınmıştır. Bunların neticesinde Yalvaç’ın durum analizi
gerçekleştirilerek turizm genel başlığı altında ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile önündeki
fırsat ve tehditler belirlenmiştir.