Page 77 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

76
11.2
SWOT Analiz Sonuçları
Güçlü Yönler
11.2.1
Yalvaç’ta ekonomik gelire katkı sağlayan kültürel değerler arasında geleneksel
el sanatları gelmektedir. Deri işlemeciliği, keçecilik, sıcak demircilik, yaylı araba
yapımı, bakırcılık, halıcılık gibi el sanatları faaliyetleri yürütülmektedir.
Yalvaç’ın M.Ö. 312-261’li yıllara kadar dayanan çok eski bir tarihi vardır. İlçede
bulunan Psidia Antiocheia Kenti, tarihi açıdan olduğu kadar Hristiyanlığı yaymak
adına ilk vaazın burada verilmesiyle ve ilçede birçok sayıda türbenin
bulunmasıyla inanç turizmi açısından da büyük önem taşımaktadır.
İlçede bulunan doğal güzellikleri ve tarihi sarnıçları barındırması nedeniyle, Ayı
İni Mağarası, tarihi eserlerin sergilendiği Yalvaç Müzesi, Devlethan Camii, Yeni
Hamidiye Camii, Çınaraltı, Hoyratı Adası, Kaya Mezarları, Anlatan Meydanı, Kaya
Mezarları, Men Kutsal Alanı ve Tapınağı ’da ilçeye turist çekme potansiyeline
sahip diğer tarihi ve önemli yapılardır.
İlçede bulunan Eski Yalvaç Evleri tarihin korunması açısından önem arz
etmektedir.
İlçe zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.
İlçede bulunan İŞGEM girişimciliğin desteklenmesi açısından önem arz
etmektedir.
İlçenin Antalya gibi ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından birisine
yakın olması, turizm bakımından büyük avantaj oluşturmaktadır.
İlçede bulunan Hoyran Gölü, halk plajı olarak faaliyet göstermektedir.
İlçedeki kayısı üretim potansiyelinin yüksek olması sonucu, ilçe kayısı ihracatı
yapmaktadır.
İlçe kullanıma elverişli yaylalara sahiptir.
Yalvaç, Türkiye’de 9 tane belirlenmiş olan Cittaslow kentlerinden birisidir.
İlçenin Tokmacık Kasabasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda 9 milyon yıl
öncesine ait fosillerin ortaya çıkmış olması, ilçe için önemli bir gelişmedir.
İlçe, Aziz Paulus’un Hristiyanlığı yaymak için geçtiği yollar üzerinde yer alır.
Ayrıca ilçede Hristiyanlığın yayılması adına ilk vaaz verilmiş olup, Hristiyan
turistler için son derece önemli bir bölgedir.
Zayıf Yönler
11.2.2
Kamu, özel sektör, üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında yeterli
düzeyde işbirliği ve koordinasyon bulunmamaktadır.
İlçede turizm ile ilgili organizasyon ve meslek örgütleri yetersiz durumdadır.
İlçe konum itibariyle etrafındaki turizm potansiyeli olan illere yakın olmasına
karşın yolların yeterli düzeyde yapılmamış olması nedeniyle alt yapı eksikliğine
sahiptir.