Page 78 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

77
Yalvaç’ın sahip olduğu kültürel değerler yalnızca yerel düzeyde tanınmaktadır.
İlçedeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımına gerekli önem verilmemektedir.
İlçede bulunan Hoyran Gölündeki halk plajının tanıtımı yeterli düzeyde
yapılmamaktadır.
Yalvaç’ta turistlere hizmet verebilecek yeterli sayı ve nitelikte turizm rehberi
bulunmamaktadır. Bu durum turizm sektörünün gelişmesi önünde bir engel
teşkil etmektedir.
Yalvaçta meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının turizm ile ilgili
bölümlerinden mezun olan gençler, ekonomik ve kariyer açısından daha iyi
şartlar sunan turizm merkezlerine yönelmektedirler.
Turizm acenteleri ile yeterli düzeyde anlaşma yapılmamış olması nedeniyle tur
güzergâhları üzerinde olmasına rağmen Yalvaç’ta yeterli düzeyde konaklama
gerçekleşmemektedir.
Yalvaç için oluşturulmuş bir kültür ve turizm envanteri bulunmaması ilçe
turizminin gelişmesini engellemektedir.
Yalvaç’ta yeterli sayıda ve kalitede konaklama tesisi faaliyet göstermemektedir.
Mevcut durumda var olan oteller kapasite ve yatak sayıları bakımından yetersiz
kalmaktadırlar.
İlçede yeterli sayıda tesis bulunmamasından dolayı ilçeye günübirlik turistik
ziyaretler yapılmaktadır.
İlçede tanıtım açısından büyük eksiklikler vardır. Bölgedeki işletmelerin hem
sayısı hem de tanıtım yönü oldukça zayıftır ve hala internet sitesi olmayan
turizm işletmeleri mevcuttur.
İlçede altyapı ve üstyapı eksiklikleri mevcuttur.
İlçede yaşayan yerel halkın Yalvaç tarihini yeteri düzeyde bilmiyor olması, gelen
turistlere bilgi verilmesinde sorun teşkil etmektedir.
İlçe tarihinin geçmişe uzanması nedeniyle, arkeolojik açıdan önemli çalışmaların
yürütülmesi gerekmektedir. Tarihin gün yüzüne çıkarılması açısından gerekli
olan bu kazı çalışmalar bütçe yetersizliği nedeniyle yavaş ilerlemektedir.
İlçede istihdamın sağlanabileceği deri atölyeleri dışında işletmelerin
bulunmaması, girişimciliğin yetersiz olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Fırsatlar
11.2.3
İlçede Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için gerekli işlemler tamamlanmış
olup kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. İlçede Organize Sanayi Bölgesinin
kurulmuş olması genç nüfusun iş bulma sebebiyle ilçeden ayrılmasını
engelleyecek bir potansiyel oluşturacaktır.
İlçe potansiyelinin Hristiyanlar açısından inanç turizmine katkı sağlaması
özellikle Güney Koreli turistlerin ilçeye gelmelerini sağlamaktadır.
Yalvaç Turizmi SWOT toplantısı sayesinde gündeme getirilmiştir.