Page 79 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

78
İlçede bulunan Yalvaç Evlerinin restorasyon çalışmalarına başlanmış olması ve
geriye kalan evlerinde restorasyon çalışmalarına devam ediliyor olması turizm
açısından fırsat olarak değerlendirilmektedir.
Tehditler
11.2.4
İlçede yaşayan genç nüfusun işsizlik ve gelecek kaygısı nedeni ile ilçe dışına göç
etme eğilimi bulunmaktadır. Bu nedenle ilçe nüfusu yıllar bazında azalmaktadır.
İlçe halkı tarafından turizmin yeterince benimsenememiş olması, turizm gelişimi
açısından negatif bir etki yaratmaktadır.
Yalvaç ilçesi turizm gelişmişliği açısından geri kalmış durumdadır.
12
YALVAÇ TURİZMİ STRATEJİK HEDEFLER
12.1
2023 Vizyonu ve Stratejik Hedefler
Çalışmanın önceki kısımlarında yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda Yalvaç
turizminin 2023 vizyonu ve stratejik hedefleri şu şekilde belirlenmiştir;