Page 80 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

79
Stratejik Hedef 1: İlçede Turizm Sektörüne Yönelik Yatırımların Arttırılması
Yalvaç ilçesinde turizmin gelişimine ivme kazandırabilmek için turizme katkı sağlayacak
nitelikli altyapı ve üstyapı yatırımlarına öncelik verilmeli, yeni turistik tesislerin yapımı
desteklenmeli ve mevcut tesislerin modernizasyonu ve hizmet kalitelerinin arttırılması
Yeni fırsatlar yaratılması sonucu turizm sektöründe
çeşitliliğin arttırılması ile gerek nitelikli insan gücünde
gerekse de turist potansiyelinde sorun yaşamayan, alt
yapı ve tesisleri ile rekabet gücü yüksek, turizm
sektörünün ön sıralarında yerini almış ve sektörde
giderek gelişen bir Yalvaç
Stratejik Hedef I :
İlçede sektöre
yönelik yatırımların arttırılması
Stratejik Hedef II:
İlçenin ulusal
ve uluslararası ölçekte
tanınırlığının arttırılması
Stratejik Hedef III:
İlçe
turizminde nitelikli insan
kaynağı istihdamının arttırılması
Stratejik Hedef IV:
İlçede
turizm sezonunun bütün bir yıla
yayılması ve ürün çeşitliliğinin
arttırılması
Stratejik Hedef V:
Kurumlar
arası işbirliğinin, ortak çalışma
kültürünün güçlendirilmesi
Stratejik Hedef VI:
İlçede
turizm bilincinin oluşturulması
Stratejik Hedef VII:
Ulusal ve
uluslararası düzeyde cittaslow
üyeliğinin tanıtılması
YALVAÇ TURİZMİNİN 2023 VİZYONU