Page 81 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

80
sağlanmalıdır. Turizme katkı sağlayacak bu yatırımların finansmanı, özel sektör ile
devletin belli oranlarda katılımıyla gerçekleştirilmelidir.
Proje kapsamında ilçede gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre hem halk hem de
işletme anketlerinde ilçede bulunan yeme- içme, rekreasyon alanlarının, konaklama,
ulaşım imkan ve çeşitliliğinin orta düzeyde ya da düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Dolayısıyla yatırımların öncelikli olarak bu alanlarda yapılması gerekmektedir.
Anket sonuçlarına göre işletmelerin %83’ü son 5 yıl içerisinde turizme yönelik bir
yatırım yapmamışlardır. Yatırım yapanlarında yaklaşık %50’si yatırımlarının ölü yatırım
olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan yatırımlar 10.000- 25.000 TL arasında olup oldukça
düşük tutarlı yatırımlardır. İşletmelerin %78’inin ise gelecekteki 5 yıl içerisinde turizme
yönelik herhangi bir yatırım planlarının olmadığı belirlenmiştir. Bu veriler sonucunda
işletmelerin sermaye birikimlerinin çok zayıf olduğu ve alternatif mali destekler ile
desteklenmedikleri sürece işletmelerin yatırım konusunda yeterli başarıyı
gösteremeyecekleri tespit edilmiştir.
1.1
Yerel Yönetim ve Kamu
Kurumları Yatırımlarını
Hızlandırmalı
Türkiye’de 1980’li yıllarla birlikte yatırım
politikalarında önemli bir değişim yaşanmış,
kamu yatırımlarının altyapı ve üst yapı
yatırımları ile sınırlandırılması ve yatırımların
özel
sektörün
egemenliğine
bırakılması
sağlanmıştır. Bu model kamu yatırımlarının
özelleştirilmesi süreci ile de desteklenmiştir.
İlçeye yapılan yatırımlar arasında Madenli –
Yalvaç (Yalvaç çevre yolu dâhil) ve Akşehir-
(Yalvaç- Şarkikaraağaç) arasındaki yol yapımı
bulunmaktadır.
Yalvaç’ta
yapılan
kamu
yatırımları toplam tutarının ilçe potansiyelinin
altında kalmasının yanı sıra ilçede direkt olarak
turizm sektörünü geliştirmeye yönelik kamu
yatırımı bulunmamaktadır.
Bu doğrultuda Yalvaç ilçesinde turizm
sektörünün gelişebilmesi için yerel yönetim ve
kamu
birimlerinin
sorumluluk
alanları
çerçevesinde altyapı, üst yapı vb. diğer
yatırımlarını hızlandırması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
İlçede altyapı kapsamında yeni yapılacak