Page 6 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

5
Grafik 29İlçede İnanç Turizminin Gelişmişliği ............................................................................. 57
Grafik 31 İlçede Sağlık Turizminin Gelişmişliği ............................................................................ 57
Grafik 59 İlçede Konaklama İmkânlarının Çeşitliliği .................................................................... 71
Grafik 61 İlçede Yeme/İçme İmkânlarının Durumu
................................................................... 72
Grafik 63 İlçede Park, Bahçe Gibi Yeşil Alanların/ Rekreasyon Alanlarının/Sosyal Tesislerin
Durumu ....................................................................................................................................... 72
Grafik 65 İlçede Göl Turizminin Gelişmişliğinin Durumu ............................................................ 73